Bảng giá

Bảng giá

VinFast VF3

VinFast VF3
 • VinFast VF3

  Giá chưa công bố

VinFast VF6

VinFast VF6
 • VF 6 BASE Không bao gồm PIN

  675,000,000₫

 • VF 6 BASE Bao gồm PIN

  765,000,000₫

 • VF 6 PLUS Không bao gồm PIN

  765,000,000₫

 • VF 6 PLUS Bao gồm PIN

  855,000,000₫

VinFast Evo200

VinFast Evo200
 • Vinfast Evo200 Lite (chưa bao gồm pin)

  19,400,000₫

 • Vinfast Evo200 (chưa bao gồm pin)

  22,000,000₫

VinFast Feliz S

VinFast Feliz S
 • VinFast Feliz S

  29,900,000₫

VinFast Klara S

VinFast Klara S
 • VinFast Klara S

  36,900,000₫

VinFast Vento S

VinFast Vento S
 • VinFast Vento S

  56,000,000₫

VinFast Theon S

VinFast Theon S
 • VinFast Theon S

  69,900,000₫

VinFast VF5 Plus

VinFast VF5 Plus
 • VF 5 Plus (không bao gồm pin)

  458,000,000₫

 • VF 5 Plus (Bao gồm pin)

  538,000,000₫

VinFast VFe34

VinFast VFe34
 • VinFast VFe34 - Smart (Chưa bao gồm pin)

  710,000,000₫

 • Vinfast VFe34 - Smart (Đã bao gồm pin)

  830,000,000₫

VinFast VF7

VinFast VF7
 • VinFast VF7

  850,000,000₫

VinFast VF8

VinFast VF8
 • VF8 Eco (Chưa bao gồm pin)

  1,090,000,000₫

 • VF8 Plus (Chưa bao gồm pin)

  1,270,000,000₫

 • VF8 Eco (Đã bao gồm pin)

  1,290,000,000₫

 • VF8 Plus (Đã bao gồm pin)

  1,470,000,000₫

VinFast VF9

VinFast VF9
 • VF9 Eco 7 chỗ trần kim loại (Chưa bao gồm pin)

  1,491,000,000₫

 • VF9 Plus 7 chỗ trần kim loại (chưa bao gồm pin)

  1,676,000,000₫

 • VF9 Plus 7 chỗ trần kính (Chưa bao gồm pin)

  1,705,000,000₫

 • VF9 Plus 6 chỗ trần kim loại (chưa bao gồm pin)

  1,708,230,000₫

 • VF9 Plus 6 chỗ trần kính (chưa bao gồm pin)

  1,737,230,000₫

.