Bảng báo giá

BẢNG GIÁ

Bảng giá

Xe VinFast Fadil

Xe VinFast Fadil

FADIL TIÊU CHUẨN: 382,500,000₫

FADIL NÂNG CẤP: 413,100,000₫

FADIL CAO CẤP: 449,100,000₫

VinFast VFE34 2021

VinFast VFE34 2021

VINFAST VFE34 2021: 690,000,000₫

Xe VinFast Lux A2.0

Xe VinFast Lux A2.0

LUX A2.0 TIÊU CHUẨN: 881,695,000₫

LUX A2.0 NÂNG CẤP: 948,575,000₫

LUX A2.0 CAO CẤP: 1,074,450,000₫

Xe VinFast Lux SA2.0

Xe VinFast Lux SA2.0

LUX SA2.0 TIÊU CHUẨN : 1,126,165,000₫

LUX SA2.0 NÂNG CẤP: 1,218,840,000₫

LUX SA2.0 CAO CẤP: 1,371,600,000₫

VinFast V8 President

VinFast V8 President

VINFAST V8 PRESIDENT: 3,800,000,000₫

Xem thêm Bảng Giá

.