Bảng Giá Xe Mới Nhất Cập Nhật Toàn Bộ Những Ưu Đãi Và Khuyến Mãi Có Trong Từng Tháng Năm 2022

BẢNG GIÁ

Xe Vinfast VF5

VF5 PLUS : 458,000,000₫   (Giá không bao gồm pin) 

VF5 PLUS: 538,000,000₫   (Giá đã bao gồm pin) 


Xe VinFast VF8

VF8 ECO : 1,057,100,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

VF8 PLUS: 1.237,500,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

Xe VinFast VF9

Xe VinFast Fadil

VINFAST VF9 ECO: 1,443,200,000₫   (Chưa áp dụng voucher)

VINFAST VF9 PLUS: 1,571,900,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

Xe VinFast Fadil 2022

FADIL TIÊU CHUẨN: 352,500,000₫  (Chưa áp dụng voucher)

FADIL NÂNG CẤP: 383,100,000₫  (Chưa áp dụng voucher)

FADIL CAO CẤP: 419,100,000₫  (Chưa áp dụng voucher)

VinFast VFE34 2022

VINFAST VFE34 2022: 690,000,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

Xe VinFast Lux A2.0 2022

LUX A2.0 TIÊU CHUẨN: 881,695,000₫   (Chưa áp dụng voucher)

LUX A2.0 NÂNG CẤP: 948,575,000₫   (Chưa áp dụng voucher)

LUX A2.0 CAO CẤP: 1,074,450,000₫   (Chưa áp dụng voucher)   

Xe VinFast Lux SA2.0 2022

LUX SA2.0 TIÊU CHUẨN : 1,160,965,000₫   (Chưa áp dụng voucher)

LUX SA2.0 NÂNG CẤP: 1,258,704,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

LUX SA2.0 CAO CẤP: 1,423,134,000₫   (Chưa áp dụng voucher) 

VinFast V8 President

VinFast V8 President

VINFAST V8 PRESIDENT: 3,800,000,000₫  (Chưa áp dụng voucher)

Xem thêm Bảng giá

.